Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie fideatrade.com (dalej jako “Serwis”)

Administratorem oraz właścicielem Serwisu jest Blufare Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, 00-511, ul. Nowogrodzka 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000818674, NIP: 7010960219, adres elektroniczny: office@fideatrade.com (dalej jako: „Fidea”).

W Serwisie mogą Państwo znaleźć informacje dotyczące działalności Fidea, zapoznać się z treścią komunikatów prasowych, obejrzeć materiały zdjęciowe i video, przeczytać opisy produktów i usług lub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możecie Państwo udostępnić Fidea podczas korzystania z serwisu oraz informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies w Serwisie. Naszym celem jest ochrona Państwa danych osobowych w Internecie. Dołożymy wszelkich starań aby chronić Pańśtwa prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Po to by lepiej realizować nasze usługi, będziemy przekazywać do Pańśtwa przeglądarki sieciowej niewielki plik, który będzie przechowywany w jego komputerze i odczytywany przez nasz serwer Internetowy (nazywamy taki plik “kapsułką”/cookie/). Taka kapsułka nie może zostać odczytana przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał transmisji kapsułki. Kapsułka jest przez nas wykorzystywana do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania Pańśtwa preferencji co do informacji określonego typu. Większość takich “kapsułek” istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub “odwiedzin”.

W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies?

W plikach cookies przechowuje się informacje, których Serwis może potrzebować, aby:

 • dostosować się do sposobów korzystania z niego przez użytkowników,
 • zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

Pliki cookies Serwisu nie są szkodliwe ani dla Państwa ani dla Państwa komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach Serwisu.

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych. Dane te są w pełni zanonimizowane. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis oraz żeby dostosować strony w sposób najbardziej przyjazny dla użytkownika i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Jak przetwarzamy dane osobowe w ramach Serwisu?

Administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu jest Fidea.

Z Fidea można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej, korzystając z adresu siedziby Fidea z dopiskiem „Przetwarzanie danych osobowych”,
 • poczty elektronicznej, korzystając z adresu: rodo@fideatrade.com,
 • telefonicznie, korzystając z numeru tlefonu: .

W jakich celach są/mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przetwarzane do celu realizacji usług Fidea. Państwa dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści Serwisu do Państwa zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Fidea oraz w celu odpowiedzi na Państwa zapytania.

Przez jaki okres będą przechowywane Państwa dane osobowe?

W odniesieniu do usług Fidea Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Państwa dane będziemy także przetwarzać do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających ze zgłoszenia dokonanego poprzez formularze kontaktowe dostępne w Serwisie.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Państwa zainteresowań oraz prowadzenie marketingu produktów i/lub usług własnych Fidea, pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Państwa dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Państwa z usług Serwisu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

W odniesieniu do usług Fidea w ramach Serwisu Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Państwa zainteresowań oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych Fidea oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Fidea). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dopasowanie treści Serwisu do Państwa potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fidea m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Fidea i wyłącznie zgodnie z poleceniami Fidea.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Państwo następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Fidea. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Postanowienia końcowe

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać zmianom. Oznacza to m.in., że w przyszłości Fidea może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.